Państwa i waluta w Unii Europejskiej

Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 roku i początkowo posiadała 6 państw lecz aktualnie członków Unii Europejskiej jest 27. Pamiętając, że nowym członkiem UE może być tylko i wyłącznie niepodległe oraz wolne państwo to poza tym dany kraj chcący przystąpić do Unii Europejskiej powinien między innymi posiadać odpowiednie sądownictwo, które jest zdolne wyegzekwować wspólne akty prawne, działającą administrację, akceptować acquis communautaire oraz spełnić specjalne kryteria dotyczące strefy gospodarczej. Na chwilę obecną Państwami w UE są: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Pod względem ludności największym krajem są Niemcy i posiadają aż 81 471 834 ludzi na rok 2011. Walutę Euro posiada już wiele krajów za wyjątkiem: Bułgarii, Czech, Dani, Litwy, Łotwy, Polski, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii. Przez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej Uniia chce być jednym ciałem politycznym, które mówi jednym głosem na tle międzynarodowym.

Dodaj komentarz